لیست قیمت شیر گلوب (سوزنی) میراب

شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021

نام کالا
سایز
فشار کاری
قیمت
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2
PN10
10/690/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2/5
PN10
14/345/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"3
PN10
16/990/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"4
PN10
24/875/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"5
PN10
35/100/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"6
PN10
42/675/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"8
PN10
66/490/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2
PN16
10/690/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2/5
PN16
14/345/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"3
PN16
16/990/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"4
PN16
24/875/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"5
PN16
35/100/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"6
PN16
42/675/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"8
PN16
68/000/000

برای اطلاع از موجودی و تخفیفات با ما تماس بگیرید.