لیست قیمت شیر گلوب (سوزنی) میراب


شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران

مرداد 1399

نام کالا
سایز
فشار کاری
قیمت
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2
PN10
12/300/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2/5
PN10
16/500/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"3
PN10
19/550/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"4
PN10
28/610/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"5
PN10
40/370/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"6
PN10
49/070/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"8
PN10
76/480/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2
PN16
12/300/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"2/5
PN16
16/500/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"3
PN16
19/550/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"4
PN16
28/610/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"5
PN16
40/370/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"6
PN16
49/070/000
شیرگلوب (شیر سوزنی) میراب
"8
PN16
78/200/000

برای اطلاع از موجودی و تخفیفات با ما تماس بگیرید.