لیست قیمت شیرآلات چدنی فاراب

استعلام قیمت شیرآلات چدنی فاراب

برای مشاهده لیست قیمت نمایندگی رسمی فاراب ⭐⭐ برای هر کدام از شیرهای چدنی فاراب بر روی بنر شیر موردنظرتان کلیک نمایید. در صورت وجود هرگونه سوال در مورد شیرآلات فاراب و اطلاع از پیشنهادات ویژه و تخفیفات، با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

استعلام قیمت شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب

استعلام قیمت شیر فلکه کشویی چدنی فاراب

استعلام قیمت شیر سوپاپی گلوب چدنی فاراب

استعلام قیمت شیر پروانه‌ای ویفری گیربکسی فاراب

استعلام قیمت شیر یکطرفه دریچه‌ای چدنی فاراب

استعلام قیمت شیر صافی چدنی فاراب

لیست قیمت شیر پروانه‌ای لاگ اهرمی فاراب

استعلام قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب

استعلام قیمت شیر  یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب


آخرین به‌روزرسانی: آذرماه 1399

لیست قیمت شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب


شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"2
PN16
5/000/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"21/2
PN16
5/500/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"3
PN16
6/800/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"4
PN16
7/800/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"5
PN16
9/400/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"6
PN16
13/200/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"8
PN16
20/500/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

021-22568705

لیست قیمت شیر فلکه کشویی چدنی فاراب

لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب فشار کاری 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"2
PN16
19/200/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"21/2
PN16
22/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"3
PN16
30/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"4
PN16
41/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"5
PN16
45/900/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"6
PN16
57/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"8
PN16
86/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"10
PN16
118/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"12
PN16
176/700/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"14
PN16
223/400/000


لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب فشار 25 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"2
PN25
33/500/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"21/2
PN25
39/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"3
PN25
52/500/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"4
PN25
72/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"5
PN25
79/700/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"6
PN25
100/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"8
PN25
149/500/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب فشار 16بار (F5)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"2
PN16
18/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"21/2
PN16
21/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"3
PN16
28/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"4
PN16
39/200/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"5
PN16
43/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"6
PN16
53/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"8
PN16
80/500/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"10
PN16
110/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"12
PN16
165/200/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"14
PN16
184/500/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب فشار 16بار (F4)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"2
PN16
17/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"21/2
PN16
19/200/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"3
PN16
21/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"4
PN16
25/200/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"5
PN16
34/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"6
PN16
40/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"8
PN16
61/900/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب فشار 10بار (F4)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"2
PN10
14/500/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"21/2
PN10
15/700/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"3
PN10
17/200/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"4
PN10
20/100/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"5
PN10
26/700/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"6
PN10
31/300/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"8
PN10
45/600/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"10
PN10
72/800/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"12
PN10
100/300/000

021-22568705

لیست قیمت شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب فشار 10بار (F4)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"2
PN10
15/200/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"21/2
PN10
17/100/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"3
PN10
19/200/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"4
PN10
22/300/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"5
PN10
28/600/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"6
PN10
33/400/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"8
PN10
48/800/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"10
PN10
77/700/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"12
PN10
107/100/000

021-22568705

لیست قیمت شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب

لیست قیمت شیر گلوب چدنی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"11/4
PN16
11/500/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"11/2
PN16
13/200/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"2
PN16
14/200/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"21/2
PN16
19/100/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"3
PN16
21/800/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"4
PN16
30/200/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"5
PN16
42/200/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"6
PN16
52/400/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"8
PN16
83/600/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"10
PN16
129/800/000

021-22568705

لیست قیمت شیر پروانه‌ای ویفری گیربکسی فاراب

لیست قیمت شیر پروانه‌ای ویفری گیربکسی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"2
PN16
10/300/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"21/2
PN16
11/100/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"3
PN16
12/600/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"4
PN16
13/100/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"5
PN16
14/800/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"6
PN16
18/100/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"8
PN16
22/800/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"10
PN16
55/400/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"12
PN16
58/700/000


لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه‌ای چدنی فاراب

لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه‌ای چدنی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه لاستیکی فاراب
"2
PN16
9/400/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"21/2
PN16
10/500/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"3
PN16
11/500/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"4
PN16
13/400/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"5
PN16
19/500/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"6
PN16
26/100/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"8
PN16
41/400/000

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"2
PN16
10/600/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"21/2
PN16
12/100/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"3
PN16
14/200/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"4
PN16
16/500/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"5
PN16
22/400/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"6
PN16
30/600/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"8
PN16
47/500/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"10
PN16
83/800/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"12
PN16
99/900/000

021-22568705

لیست قیمت صافی چدنی فاراب

لیست قیمت صافی چدنی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
صافی چدنی فاراب
"2
PN16
6/600/000
صافی چدنی فاراب
"21/2
PN16
8/900/000
صافی چدنی فاراب
"3
PN16
9/900/000
صافی چدنی فاراب
"4
PN16
12/800/000
صافی چدنی فاراب
"5
PN16
17/600/000
صافی چدنی فاراب
"6
PN16
26/700/000
صافی چدنی فاراب
"8
PN16
43/500/000
صافی چدنی فاراب
"10
PN16
73/600/000
صافی چدنی فاراب
"12
PN16
102/900/000
صافی چدنی فاراب
"14
PN16
154/800/000

021-22568705

لیست قیمت شیر پروانه‌ای لاگ اهرمی فاراب

لیست قیمت شیر پروانه‌ای لاگ اهرمی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"2
PN16
6/800/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"21/2
PN16
7/300/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"3
PN16
9/000/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"4
PN16
10/100/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"5
PN16
11/900/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"6
PN16
16/500/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"8
PN16
27/000/000

021-22568705

لیست قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب

لیست قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3/4
PN16
17/500/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"1
PN16
19/800/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/4
PN16
28/500/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/2
PN16
30/600/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"2
PN16
33/600/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"21/2
PN16
41/600/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3
PN16
44/800/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"4
PN16
58/800/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"5
PN16
80/100/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"6
PN16
106/500/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"8
PN16
158/000/000


لیست قیمت شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب

لیست قیمت شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3/4
PN16
12/700/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"1
PN16
15/300/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/4
PN16
17/900/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/2
PN16
19/100/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"2
PN16
21/400/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"21/2
PN16
26/900/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3
PN16
32/800/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"4
PN16
43/100/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"5
PN16
63/800/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"6
PN16
84/200/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"8
PN16
129/500/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

021-22568705