لیست قیمت شیرآلات چدنی فاراب

استعلام قیمت شیرآلات چدنی فاراب

برای مشاهده لیست قیمت نمایندگی رسمی فاراب ⭐⭐ برای هر کدام از شیرهای چدنی فاراب بر روی بنر شیر موردنظرتان کلیک نمایید. در صورت وجود هرگونه سوال در مورد شیرآلات فاراب و اطلاع از پیشنهادات ویژه و تخفیفات، با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

استعلام قیمت شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب

استعلام قیمت شیر فلکه کشویی چدنی فاراب

استعلام قیمت شیر سوپاپی گلوب چدنی فاراب

استعلام قیمت شیر پروانه‌ای ویفری گیربکسی فاراب

استعلام قیمت شیر یکطرفه دریچه‌ای چدنی فاراب

استعلام قیمت شیر صافی چدنی فاراب

لیست قیمت شیر پروانه‌ای لاگ اهرمی فاراب

استعلام قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب

استعلام قیمت شیر  یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب


آخرین به‌روزرسانی: مردادماه 1399

لیست قیمت شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب


شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"2
PN16
6/100/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"21/2
PN16
6/400/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"3
PN16
7/900/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"4
PN16
9/100/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"5
PN16
11/000/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"6
PN16
15/200/000
شیر پروانه‌ای ویفری اهرمی فاراب
"8
PN16
24/100/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

021-22568705

لیست قیمت شیر فلکه کشویی چدنی فاراب

لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب فشار کاری 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"2
PN16
21/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"21/2
PN16
25/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"3
PN16
33/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"4
PN16
46/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"5
PN16
51/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"6
PN16
64/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"8
PN16
95/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"10
PN16
131/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"12
PN16
196/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"14
PN16
247/100/000


لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب فشار 25 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"2
PN25
37/200/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"21/2
PN25
43/900/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"3
PN25
58/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"4
PN25
80/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"5
PN25
88/500/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"6
PN25
111/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"8
PN25
166/100/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب فشار 16بار (F5)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"2
PN16
20/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"21/2
PN16
23/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"3
PN16
31/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"4
PN16
43/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"5
PN16
47/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"6
PN16
59/700/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"8
PN16
89/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"10
PN16
123/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"12
PN16
183/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"14
PN16
204/900/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب فشار 16بار (F4)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"2
PN16
18/900/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"21/2
PN16
21/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"3
PN16
24/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"4
PN16
28/1000/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"5
PN16
37/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"6
PN16
44/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"8
PN16
68/700/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب فشار 10بار (F4)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"2
PN10
15/900/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"21/2
PN10
17/400/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"3
PN10
19/100/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"4
PN10
22/300/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"5
PN10
29/600/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"6
PN10
34/700/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"8
PN10
50/600/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"10
PN10
80/800/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"12
PN10
111/300/000

021-22568705

لیست قیمت شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب فشار 10بار (F4)

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"2
PN10
16/800/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"21/2
PN10
18/900/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"3
PN10
21/200/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"4
PN10
24/700/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"5
PN10
31/700/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"6
PN10
37/100/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"8
PN10
54/200/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"10
PN10
86/300/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"12
PN10
119/000/000

021-22568705

لیست قیمت شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب

لیست قیمت شیر گلوب چدنی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"11/4
PN16
13/500/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"11/2
PN16
16/200/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"2
PN16
17/200/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"21/2
PN16
23/400/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"3
PN16
25/600/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"4
PN16
33/500/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"5
PN16
46/700/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"6
PN16
63/800/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"8
PN16
98/300/000
شیر سوپاپی (گلوب) چدنی فاراب
"10
PN16
152/600/000

021-22568705

لیست قیمت شیر پروانه‌ای ویفری گیربکسی فاراب

لیست قیمت شیر پروانه‌ای ویفری گیربکسی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"2
PN16
12/100/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"21/2
PN16
12/700/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"3
PN16
14/600/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"4
PN16
15/300/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"5
PN16
17/300/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"6
PN16
21/700/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"8
PN16
26/800/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"10
PN16
63/400/000
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی فاراب
"12
PN16
67/400/000


لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه‌ای چدنی فاراب

لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه‌ای چدنی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه لاستیکی فاراب
"2
PN16
11/600/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"21/2
PN16
12/900/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"3
PN16
13/500/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"4
PN16
15/700/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"5
PN16
22/900/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"6
PN16
30/600/000
شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی فاراب
"8
PN16
48/700/000

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"2
PN16
13/000/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"21/2
PN16
14/900/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"3
PN16
16/700/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"4
PN16
19/400/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"5
PN16
27/300/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"6
PN16
35/900/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"8
PN16
55/800/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"10
PN16
98/500/000
شیر یکطرفه دریچه‌ای زبانه فلزی فاراب
"12
PN16
117/500/000

021-22568705

لیست قیمت صافی چدنی فاراب

لیست قیمت صافی چدنی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
صافی چدنی فاراب
"2
PN16
7/700/000
صافی چدنی فاراب
"21/2
PN16
10/800/000
صافی چدنی فاراب
"3
PN16
12/000/000
صافی چدنی فاراب
"4
PN16
15/700/000
صافی چدنی فاراب
"5
PN16
21/100/000
صافی چدنی فاراب
"6
PN16
32/100/000
صافی چدنی فاراب
"8
PN16
51/100/000
صافی چدنی فاراب
"10
PN16
89/700/000
صافی چدنی فاراب
"12
PN16
120/900/000
صافی چدنی فاراب
"14
PN16
181/800/000

021-22568705

لیست قیمت شیر پروانه‌ای لاگ اهرمی فاراب

لیست قیمت شیر پروانه‌ای لاگ اهرمی فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"2
PN16
7/400/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"21/2
PN16
7/700/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"3
PN16
9/700/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"4
PN16
11/000/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"5
PN16
13/200/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"6
PN16
18/200/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"8
PN16
29/700/000

021-22568705

لیست قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب

لیست قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3/4
PN16
17/500/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"1
PN16
19/800/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/4
PN16
28/500/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/2
PN16
30/600/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"2
PN16
33/600/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"21/2
PN16
41/600/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3
PN16
44/800/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"4
PN16
58/800/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"5
PN16
80/100/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"6
PN16
106/500/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"8
PN16
158/000/000


لیست قیمت شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب

لیست قیمت شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب فشار 16 بار

شرح
سایز
فشار
قیمت به ریال
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3/4
PN16
12/700/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"1
PN16
15/300/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/4
PN16
17/900/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"11/2
PN16
19/100/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"2
PN16
21/400/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"21/2
PN16
26/900/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3
PN16
32/800/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"4
PN16
43/100/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"5
PN16
63/800/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"6
PN16
84/200/000
شیر یکطرفه سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"8
PN16
129/500/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

021-22568705