شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر گازی با پاساژ کامل 16 برنجی سیم ایتالیا


شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
50
"1/4
640/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
50
"3/8
640/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
40
"1/2
713/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
25
"3/4
1/175/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
16
"1
1/707/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
10
"11/4
2/584/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
6
"11/2
4/269/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 16 - PN80
4
"2
6/4040/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر گازی با پاساژ کامل 10 برنجی سیم ایتالیا


شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
50
"1/4
873/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
50
"3/8
873/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
25
"1/2
1/281/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
16
"3/4
1/957/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
12
"1
2/740/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
6
"11/4
4/430/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
5
"11/2
5/691/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
4
"2
9/247/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
1
"4
45/264/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.