شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی میراب


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN10
5/395/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN10
6/530/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN10
8/165/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN10
9/832/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN10
12/448/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN10
17/560/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN10
27/030/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN10
47/960/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN10
67/250/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN10
90/790/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN16
5/560/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN16
6/725/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN16
8/404/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN16
10/137/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN16
12/818/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN16
18/095/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN16
28/220/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN16
50/075/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN16
70/207/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN16
94/785/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.