شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 -021


لیست قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی میراب

مرداد 1399

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN10
6/210/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN10
7/510/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN10
9/390/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN10
11/300/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN10
14/320/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN10
20/200/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN10
31/090/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN10
55/160/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN10
77/340/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN10
104/420/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN16
6/400/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN16
7/740/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN16
9/660/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN16
11/660/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN16
14/750/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN16
20/820/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN16
32/450/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN16
57/600/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN16
80/730/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN16
109/020/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.