شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی میراب


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN10
4/310/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN10
4/950/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN10
6/150/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN10
7/570/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN10
9/370/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN10
13/410/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN10
21/040/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN10
38/370/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN10
52/540/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN10
74/120/000شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN16
4/450/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN16
5/100/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN16
6/330/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN16
7/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN16
9/660/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN16
13/810/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN16
21/960/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN16
40/060/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN16
54/850/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN16
77/380/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.