شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر فلکه کشویی کیز ایران


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
520/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
750/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/150/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
1/670/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
2/240/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
3/410/500
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
6/360/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
8/470/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
5/430/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
7/630/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیزPN16 - 0 too 200c"1/2510/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"3/4700/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"11/070/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"11/41/620/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"11/22/120/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"23/260/000