شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر فلکه کشویی کیز ایران


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
625/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
910/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/375/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
2/020/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
2/710/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
4/140/500
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
7/700/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
10/260/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
6/570/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
9/230/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیزPN16 - 0 too 200c"1/2610/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"3/4850/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"11/300/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"11/41/960/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"11/22/570/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c"23/950/000