شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر فلکه کشویی کیز ایران

آبان ماه 1399

شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
915/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
1/328/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/995/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
2/935/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
3/927/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
6/000/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
11/160/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
14/860/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
9/520/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
13/370/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"1/2
610/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"3/4
850/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"1
1/300/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"11/4
1/960/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"11/2
2/570/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"2
3/950/000