شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر فلکه کشویی کیز ایران

اردیبهشت ماه 1400

شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
960/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
1/400/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
2/090/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
3/080/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
4/120/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
6/300/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
11/700/000
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
15/565/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
9/980/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران-سبک
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
14/000/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"1/2
930/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"3/4
1/300/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"1
1/980/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"11/4
2/985/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"11/2
3/975/000
شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"2
6/000/000