شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر پروانه ای گیربکسی میراب


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN10
6/290/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN10
7/080/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN10
7/330/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN10
8/360/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN10
8/790/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN10
9/980/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN10
12/620/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN10
15/910/000


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN16
6/480/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN16
7/300/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN16
7/550/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN16
8/610/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN16
9/060/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN16
10/280/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN16
13/000/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN16
16/390/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.