شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر پروانه‌ای گیربکسی میراب

مرداد 1399

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN10
9/220/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN10
10/030/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN10
10/920/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN10
12/340/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN10
12/880/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN10
14/490/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN10
17/570/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN10
22/730/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"10
PN10
53/360/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"12
PN10
57/030/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"14
PN10
89/160/000


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN16
9/600/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN16
10/440/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN16
11/350/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN16
12/840/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN16
13/400/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN16
15/060/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN16
18/260/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN16
23/640/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"10
PN16
56/570/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"12
PN16
60/440/000
شیر پروانه‌ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"14
PN16
94/500/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.