شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر پروانه ای گیربکسی میراب


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN10
7/685/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN10
8/360/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN10
9/095/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN10
10/283/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN10
10/731/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN10
12/070/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN10
14/640/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN10
18/937/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"10
PN10
44/472/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"12
PN10
47/524/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"14
PN10
74/295/000


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN16
7/990/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN16
8/695/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN16
9/459/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN16
10/694/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN16
11/160/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN16
12/554/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN16
15/226/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN16
19/695/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"10
PN16
47/140/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"12
PN16
50/375/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"14
PN16
78/752/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.