شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا⭐
تلفن های تماس:  22568705 - 021

لیست قیمت شیر کشویی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر فلکه کشویی برنجی سبک و سنگین سیم ایتالیا را در دو جدول زیر مشاهده فرمایید. فشار کاری شیر فلکه کشویی سبک سیم ایتالیا 16 بار و فشار کاری شیر فلکه کشویی سنگین سیم ایتالیا 20 بار است و این مهم ترین تفاوت دو مدل سیم 50 و سیم 70 است.

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
40
"1/2
929/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
35
"3/4
1/247/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
25
"1
1/670/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
16
"11/4
2/374/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
10
"11/2
3/271/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
10
"2
4/702/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"21/2
7/977/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"3
11/822/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"4
20/452/000
شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"1/4
820/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"3/8
820/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
35
"1/2
1/113/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
25
"3/4
1/550/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
16
"1
2/119/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
10
"11/4
2/971/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
8
"11/2
3/997/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
5
"2
5/930/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"21/2
9/407/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"3
12/679/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"4
24/540/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"5
57/260/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"6
77/708/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.