شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا⭐
تلفن های تماس:
  22568705 - 021

لیست قیمت شیر کشویی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر فلکه کشویی برنجی سبک و سنگین سیم ایتالیا را در دو جدول زیر مشاهده فرمایید. فشار کاری شیر فلکه کشویی سبک سیم ایتالیا 16 بار و فشار کاری شیر فلکه کشویی سنگین سیم ایتالیا 20 بار است و این مهم ترین تفاوت دو مدل سیم 50 و سیم 70 است.

شرح

مدل

تعداد در بسته

سایز

قیمت به ریال

شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
40
"1/2
1/424/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
35
"3/4
1/908/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
25
"1
2/556/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
16
"11/4
3/635/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
10
"11/2
5/052/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
10
"2
7/198/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"21/2
12/215/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"3
18/096/000
شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 50 - PN16
2
"4
31/306/000
شرح

مدل

تعداد در بسته

سایز

قیمت به ریال

شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"1/4
1/256/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"3/8
1/256/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
35
"1/2
1/705/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
25
"3/4
2/374/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
16
"1
3/245/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
10
"11/4
4/548/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
8
"11/2
6/090/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
5
"2
9/078/500
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"21/2
14/400/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"3
19/408/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"4
37/563/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"5
87/645/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"6
118/945/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.