شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر کشویی زبانه فلزی میراب 

مرداد 1399

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"2
PN10
15/180/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"21/2
PN10
17/200/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"3
PN10
22/820/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"4
PN10
30/850/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"5
PN10
35/220/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"6
PN10
43/010/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"8
PN10
66/310/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"10
PN10
107/530/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"12
PN10
149/420/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح
سایز
فشار کار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"2
PN16
15/920/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
" 1/2 2
PN16
18/050/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"3
PN16
24/070/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"4
PN16
32/460/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"5
PN16
37/100/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"6
PN16
45/380/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"8
PN16
69/820/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"10
PN16
113/200/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"12
PN16
157/200/000