شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر کشویی زبانه فلزی میراب 


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"2
PN10
13/189/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"21/2
PN10
14/982/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"3
PN10
19/899/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"4
PN10
26/851/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"5
PN10
30/690/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"6
PN10
37/532/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"8
PN10
57/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"10
PN10
93/760/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"12
PN10
130/107/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح
سایز
فشار کار
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"2
PN16
13/843/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
" 1/2 2
PN16
15/696/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"3
PN16
20/928/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"4
PN16
28/231/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"5
PN16
32/264/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"6
PN16
39/458/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"8
PN16
60/713/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"10
PN16
98/427/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"12
PN16
136/686/000