شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایرانلیست قیمت شیر کشویی چاقویی میراب

مرداد 1399

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"2
PN10
20/240/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"21/2
PN10
21/740/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"3
PN10
25/790/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"4
PN10
27/730/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"5
PN10
32/530/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"6
PN10
35/380/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"8
PN10
56/060/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"10
PN10
80/960/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"12
PN10
97/460/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"14
PN10
111/650/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"16
PN10
154/440/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.