شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت شیر صافی میراب


شرح
سایز
فشارکاری
قیمت به ریال
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN10
4/938/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"21/2
PN10
6/910/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN10
7/728/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN10
9/974/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN10
13/600/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN10
20/928/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN10
35/295/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN10
53/794/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN10
82/980/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN16
4/938/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"21/2
PN16
6/910/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN16
7/728/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN16
9/974/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN16
13/600/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN16
20/928/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN16
36/275/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN16
56/090/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN16
87/745/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.