شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات میراب ایران

لیست قیمت شیر صافی چدنی میراب


لیست قیمت شیر صافی میراب

مرداد 1399

شرح
سایز
فشارکاری
قیمت به ریال
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN10
5/680/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"21/2
PN10
7/950/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN10
8/890/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN10
11/470/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN10
15/640/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN10
24/070/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN10
40/600/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN10
61/860/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN10
95/450/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN16
5/680/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"21/2
PN16
7/950/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN16
8/890/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN16
11/470/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN16
15/640/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN16
24/070/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN16
36/275/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN16
56/090/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN16
87/745/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.