شرکت ولو ایران مرکز فروش و پخش شیرآلات چدنی فاراب
تلفن های تماس:  22568705 - 021

لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه لاستیکی و زبانه فلزی فاراب

مرداد 1399

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه لاستیکی فاراب
"2
PN16
11/600/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه لاستیکی فاراب
"21/2
PN16
12/900/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه لاستیکی فاراب
"3
PN16
13/500/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه لاستیکی فاراب
"4
PN16
15/700/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه لاستیکی فاراب
"5
PN16
22/900/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه لاستیکی فاراب
"6
PN16
30/600/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه لاستیکی فاراب
"8
PN16
48/700/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه فلزی فاراب
"2
PN16
13/000/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه فلزی فاراب
"21/2
PN16
14/900/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه فلزی فاراب
"3
PN16
16/700/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه فلزی فاراب
"4
PN16
19/400/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه فلزی فاراب
"5
PN16
27/300/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه فلزی فاراب
"6
PN16
35/900/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه فلزی فاراب
"8
PN16
55/800/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه فلزی فاراب
"10
PN16
98/500/000
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی زبانه فلزی فاراب
"12
PN16
117/500/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.