شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر یکطرفه کیز ایران

آبان ماه 1399

شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
515/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
775/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/035/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
1/360/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/820/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
2/730/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2 2
6/745/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
12/780/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
677/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
905/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/428/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
2/195/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
2/495/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
4/000/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران-رو پیچ
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
661/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.