شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر یکطرفه کیز ایران

اردیبهشت ماه 1400

شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
540/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
815/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/090/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
1/430/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/920/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
2/860/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2 2
7/080/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
13/390/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
710/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
950/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/500/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
2/300/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
2/820/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
4/320/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران-رو پیچ
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
700/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.