شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر یکطرفه کیز ایران


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
360/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
570/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
730/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
960/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/290/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
1/930/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2 2
4/785/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
9/075/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
470/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
630/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
1/000/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
1/540/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/840/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
2/810/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران-رو پیچ
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
470/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.