شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


لیست قیمت جدید شیر یکطرفه کیز ایران


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
290/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
460/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
600/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
790/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/060/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
1/590/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2 2
3/950/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
7/500/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
380/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
520/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
825/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
1/265/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/520/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
2/320/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران-رو پیچ
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
390/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.