شرکت ولو ایران مرکز فروش و پخش شیرآلات چدنی فاراب
تلفن های تماس:  22568705 - 021

لیست قیمت شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب

مرداد 1399


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3/4
PN16
17/500/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"1
PN16
19/800/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"1/4 1
PN16
28/500/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"1/4 1
PN16
30/600/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"2
PN16
33/600/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"21/2
PN16
41/600/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"3
PN16
44/800/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"4
PN16
58/800/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"5
PN16
80/100/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"6
PN16
106/500/000
شیر سوپاپی مخصوص بخار فاراب
"8
PN16
158/000/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.