شرکت ولو ایران مرکز فروش و پخش شیرآلات چدنی فاراب
تلفن های تماس:  22568705 - 021

لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب

مرداد 1399

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"2
PN16
7/400/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"21/2
PN16
7/700/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"3
PN16
9/700/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"4
PN16
11/000/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"5
PN16
13/200/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"6
PN16
18/200/000
لیست قیمت شیر پروانه ای چدنی لاگ فاراب
"8
PN16
29/700/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.