شیر یکطرفه چدنی

هر آنچه در مورد شیر یکطرفه باید بدانیم !

/check-valve

شیر یک طرفه در خطوط انتقال سیال که ممکن است برگشتن سیال برای سیستم مضر باشد و یا جهت حرکت سیال بر خلاف جاذبه باشد، به منظور کنترل عدم بازگشت سیال به کار می­رود.